โรงเรียน ตั้งใจ อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่ :
123/2 หมู่ 8 บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4325-7289

รายละเอียด

เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6