ไทยมาสเตอร์ กรุ๊ป

หมวดหมู่ : วัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติก

ที่อยู่ :
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์ :
0-2673-9809-15
แฟกซ์ :
0-2673-9170
เว็บไซต์ :
www.thaimastergroup.com

รายละเอียด

ผลิจ-จำหน่าย Master batch ในอุตสาหกรรมพลาสติก ทุกชนิด