กระจูดไทย

ที่อยู่
90/147 หมู่บ้านวงศ์ชัยนคร ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:30
พิกัด
13.87931, 100.44519

สินค้าและบริการ

" ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร้อยเรียงจักสานเป็นงานศิลป์ามธรรมชาติใเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเองสเพราะใช้วัตถุดิบซึ่งมีความงามตามธรรมชาติในด้านคุณค่าทางศิลปหัตถกรรม เครื่องจักสานทำขึ้นด้วยฝีมือชซึ่งมีความต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโรงงานูจึงมีคุณค่าในแต่ละชิ้นรลวดลายการจักสานกสอดมทอจถัก็งรูปแบบการจักสานแสดงถึงลักษณะพื้นเมืองเพื้นบ้านที่แตกต่างกัน...