สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภาคตะวันออก

ที่อยู่ :
422 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ :
0-3881-0541

รายละเอียด

โรงแรมที่พัก และจัดงานสัมมนา