อาคารพญาไทพลาซ่า

หมวดหมู่ : อาคารสำนักงาน

ที่อยู่ :
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2216-1605

รายละเอียด

อาคารสำนักงานให้เช่า