คาเด็ท กรุ๊ป

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร

ที่อยู่ :
3/13-4 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
08-6907-4740
อีเมล :
cadetgroup@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.cadetgroup.com