สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ :
0-5662-1838