ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู แอนด์ ที ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม

ที่อยู่
119/8 หมู่ 5 ถนนสวนผัก 32 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

รับออกแบบ-ติดตั้งระบบพร้อมบริการ ตามความต้องการของท่าน - CCTV โทรทัศน์วงจรปิด - AV SYSTEM ระบบสื่อทัศนูปกรณ์ - INTRUSION ระบบเตือนการบุกรุก - ACCESS CONTROL ระบบควบคุมการเข้า-ออก - PA SYSTEM ระบบเสียงตามสาย - CONFERENCE เสียงชุดประชุมห้องสัมมนา - MATV เสาอากาศทีวีรวม ต่อต่อ คุณวรชาติ 08-1350-5778, คุณธนู 08-4642-0090, คุณฆฤณ 08-6612-7776