โรงเรียน เพชรศึกษาการบริบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนบริบาล

ที่อยู่ :
186/4-5 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ :
0-5674-1588
แฟกซ์ :
0-5674-1535
เว็บไซต์ :
www.phetsuksa.com