มูลนิธิเขมไชย รสานนท์

ที่อยู่
18/94 ซอย 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อนโอกาสและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้