มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรธานี

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
293 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4220-4519-20
อีเมล :
ratchathani@rtu.ac.th
เว็บไซต์ :
www.rtu.ac.th

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเอกชน ปวช., ปวส., ป.ตรี, ป.โท