คริสตจักรใจสมานรังสิต

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่ :
217 หมู่ 3 ซอย 43 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
08-1452-6558
เว็บไซต์ :
www.jaisamarn.org