มัสยิดแก้วนิมิตร

หมวดหมู่ : สุเหร่า

ที่อยู่
หมู่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์