สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
900 อาคารต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์ :
0-2257-0357
แฟกซ์ :
0-2257-0355
เว็บไซต์ :
www.thaibma.or.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00