พระที่นั่งวิมานเมฆ

หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

ที่อยู่
16 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
เว็บไซต์