ศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิ

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจุลชีววิทยา ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกเงือก