วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทรศัพท์ :
0-2172-9623-6
แฟกซ์ :
0-2172-9620
เว็บไซต์ :
www.bsc.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:00-17:00, อาทิตย์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับปริญญาตรี, สายบริหารธุรกิจ, สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์,ธุรกิจและการบัญชี