โรงเรียน ปรัชชาธร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
168 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230
โทรศัพท์ :
0-2917-9906-7

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน นครหลวง เปิดสอนระดับอนุบาล - ป 6