เมืองไทยใบเลื่อย

ที่อยู่
238/1 หมู่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทรศัพท์