สำนักงาน ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ :
0-5361-1346
แฟกซ์ :
0-5361-1346