สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
รร บ้านหมากแข้ง ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4223-0304