บริษัท 3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่
15/2 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:30

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 3เอส อินทิเกรท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2549 โดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี โดยบริษัท ฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผู้รับเหมา งานออกแบบ ผู้รับเหมา งานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยาและอาหาร

สินค้าและบริการ

ผู้รับเหมา รับออกแบบก่อสร้าง งานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ขยายโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ยาและอาหาร ผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ผู้รับเหมาก่อสร้าง