บริษัท ลาวัณย์การ์เมนท์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่ :
320 หมู่ 8 ถนนสกล-นาแก ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ :
0-4298-1270
แฟกซ์ :
0-4216-0155
อีเมล :
lawan_garment@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
www.lw-lawan.com