สวนสุนันทา โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่ :
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์ :
0-2243-0574-5
แฟกซ์ :
0-2668-9611
อีเมล :
fosuannan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.ssru.ac.th/hotel_ssru
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

รายละเอียด

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมมี 67 ห้อง