โรงเรียน ทรงวิทยาเทพารักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
19/9 หมู่ 3 ซอยบุญธรรมอนุสรณ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
0-2759-7651-2
อีเมล :
songvithaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.songvithaya.ac.th