สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาทางการศึกษา

ที่อยู่ :
128 อาคารพญาไทยพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2219-2991-5
แฟกซ์ :
0-2219-2996
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

จัดสอบ O-Net