บริษัท เอทีไบโอพาวเวอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่ :
96 หมู่ 2 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ :
0-5666-0378-83
แฟกซ์ :
0-5666-0384
เว็บไซต์ :
www.atbiopower.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

โรงไฟฟ้าพลังงานแกลบที่ใหญ่ที่สุดของโลก