โรงเรียน เมธารักษ์การบริบาลรัชโยธิน

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
1456/1-7 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์ :
0-2939-5323-4
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 09:00-17:00

รายละเอียด

สอนระดับม.3-ปริญญาตรี, ทุกสาย