บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
217/5-6 บ้านหนองตาเหล็ก ถนนอุดร-เลย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์