สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมวดหมู่ : โรงเรียนสอนเต้นรำ

ที่อยู่ :
1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์ :
0-2224-1372
แฟกซ์ :
0-2222-1727
เว็บไซต์ :
www.bpi.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

สอนนาฏศิลป์-ช่างศิลป์ คีตศิลป์ สากล ดนตรี ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท