ศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ภัยจันทบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ :
0-3931-2502