การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์

ที่อยู่
195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00

สินค้าและบริการ

แนะนำการท่องเที่ยวและศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์