สมาคม ฌาแนดิจกำนันผู้ใหญ่บ้าน

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4221-2658
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

ให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนากิจสงเคราะห์แก่กลุ่มสมาชิก