ดาราภัณฑ์ กำจัดปลวก แมลง ภาคใต้

หมวดหมู่ : บริการกำจัดปลวก

ข้อมูลธุรกิจ

​   บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด ดาราภัณฑ์ กำจัดปลวก แมลง ภาคใต้ กำจัดแมลง หนู แมลงสาบ แมลงวัน มด เรือด, งานบริการป้องกันและกำจัดปลวก ฉีดพ่น หมอกควัน ป้องกันและกำจัด, รับฉีดบริการกำจัดปลวกโครงสร้างบ้าน ควบคุมกำจัดปลวกทั้งรัง, ให้บริการกำจัดปลวก และบริการกำจัดแมลง , ตัวแทนจำหน่ายน้ำยากำจัดปลวก ยี่ห้อ “อาเจนด้า” บริการป้องกันแมลง บริการกำจัดแมลง ,บริการกำจัดปลวก, บริการกำจัดแมลงรบกวน, และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค, บริการกำจัดยุง ,กำจัดหนู, บริการกำจัดมด, บริการกำจัดแมลงสาบ, กำจัดแมลงวัน , บริการฉีดและป้องกันปลวกโครงสร้างบ้านและอาคาร ,บริการกำจัดสัตว์อื่นในบ้านเรือน และทางสาธารณสุข, บริการป้องกัน และกำจัดปลวก ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงให้กับ อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน ตลาด ชุมชน หมู่บ้าน อบต หน่วยงานเทศบาล, จำหน่ายเครื่องพ่นสารเคมี ,อุปกรณ์ฉีดพ่นกำจัดปลวก , จำหนายสารเคมีภัณฑ์ สำหรับกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ, จำหนายวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, จำหน่ายถังรองรับมูลฝอย OTTO , จำหน่ายเก้าอี้ Superware, ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดปลวก ภาคใต้ ​

ติดต่อเรา

ที่อยู่
81 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
โทรศัพท์
0-7435-7464
แฟกซ์
0-7435-7466
อีเมล
daraphansouthern@hotmail.com
เว็บไซต์
www.daraphan.co.th
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.30 น.
พิกัด
7.400497,100.48063

สินค้าและบริการ

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด ดาราภัณฑ์ กำจัดปลวก แมลง ภาคใต้ ให้บริการกำจัดปลวก และบริการกำจัดแมลง , ตัวแทนจำหน่ายน้ำยากำจัดปลวก ยี่ห้อ “อาเจนด้า” บริการป้องกันแมลง บริการกำจัดแมลง ,บริการกำจัดปลวก, บริการกำจัดแมลงรบกวน, และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค, บริการกำจัดยุง ,กำจัดหนู, บริการกำจัดมด, บริการกำจัดแมลงสาบ, กำจัดแมลงวัน , บริการฉีดและป้องกันปลวกโครงสร้างบ้านและอาคาร ,บริการกำจัดสัตว์อื่นในบ้านเรือน และทางสาธารณสุข, บริการป้องกัน และกำจัดปลวก ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงให้กับ อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน ตลาด ชุมชน หมู่บ้าน อบต หน่วยงานเทศบาล, จำหน่ายเครื่องพ่นสารเคมี ,อุปกรณ์ฉีดพ่นกำจัดปลวก , จำหนายสารเคมีภัณฑ์ สำหรับกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ, จำหนายวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, จำหน่ายถังรองรับมูลฝอย OTTO , จำหน่ายเก้าอี้ Superware, ผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์กำจัดปลวก ภาคใต้

 

IMG_3927.JPG