สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
0-4324-5013
แฟกซ์
0-4324-5014