สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4324-5013
แฟกซ์ :
0-4324-5014