มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หมวดหมู่ : มูลนิธิวิจัยและค้นคว้า

ที่อยู่
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์
0-2357-3490-6
แฟกซ์
0-2357-3499
เว็บไซต์
www.fpri.or.th
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

สถาบันวิจัย