โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
227 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ :
0-5692-8170
แฟกซ์ :
0-5692-8168