วัดสนามทอง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ :
0-3525-5222