บริษัท จีไอเอฟ ไทย แมช จำกัด

หมวดหมู่ : ไม้ขีดไฟและไฟแช็ก

ที่อยู่ :
404 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :
0-2323-9984
แฟกซ์ :
0-2323-2701
อีเมล :
info@gifthaimatch.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

ผลิตไม้ขีดไฟ