โรงพยาบาล ค่ายเสนาณรงค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
0-7421-1521