สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส พิจิตร จก สาขาทับคล้อ

ที่อยู่
108/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150
โทรศัพท์