วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
99 หมู่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ :
0-4445-2357
แฟกซ์ :
0-4444-0003
อีเมล :
contact@technicpak.ac.th
เว็บไซต์ :
www.technicpak.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส .)