คริสตจักรร่มเย็น

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่ :
10 ซอย 17 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
โทรศัพท์ :
0-2318-7092-3
เว็บไซต์ :
http://www.romyenchurch.org/