วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระมหาประศักดิ์ ชั่งแสง 69 หมู่ 6 ถนนแขวงท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์ :
0-2519-7527