โรงเรียน วัดดุสิตาราม มัธยม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
1/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2434-9169