บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ขายปศุสัตว์

ที่อยู่
43 หมู่ 2 ถนนเขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
โทรศัพท์
0-3237-0039
แฟกซ์
0-3237-0038
อีเมล
hu@tfm-g.com
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 06:00-17:30

รายละเอียด

ฟาร์มสุกร