โรงเรียน ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
หมู่ 2 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ :
0-4358-7534
แฟกซ์ :
0-4358-7047
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00