ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
0-4427-2489