สำนักงาน เทศบาลตำบลพิปูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ :
0-7549-9240