สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
นายกเทศมนตรี 251 หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอกิ่ง อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ :
0-4465-0320